Super User

Super User

Website URL: http://www.gavick.com

Donec sed odio dui. Maecenas faucibus mollis interdum. Aenean eu leo quam. Pellentesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Maecenas faucibus mollis interdum. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Donec sed odio dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vabi na tečaj za lokalnega turističnega vodnika po Občini Brežice. Teoretični del izobraževanja bo potekal 15.6.-18.6. ter 22.06.-24.06., praktični del z vodenjem po Občini Brežice pa 14.07.2012.

Ponedeljek, 04 Junij 2012 11:32 Published in Obvestila

Na podlagi 16. člena Odloka o preoblikovanju Mladinskega centra Brežice v Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Ur.l.RS, št. 94/2011, 27/2012) Svet Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice objavlja javni razpis za položaj

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)
''ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE''

Sreda, 09 Maj 2012 11:15 Published in Obvestila

O ZAVODU ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM BREŽICE

Javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju zavod) je ustanovila Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UPB1) (Ur.l. RS št. 87/2012, 47/2013)  (v nadaljevanju odlok).  Zavod je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi , s katerimi razpolaga.

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 199800372 z dne  1.2.1999.

Polni naziv: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

Skrajšan naziv: ZPTM BREŽICE

Naslov/sedež: GUBČEVA 10A, 8250 BREŽICE

Telefon: +386 (0)5 90 837 90

Faks: +386 (0)5 90 837 91

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Spletna stran: WWW.ZPTM.SI

Matična številka: 1331264

Davčna številka: 22560343

Šifra dejavnosti: 94.999

Številka transakcijskega računa: 01209-6030307958

ki je odprt pri: UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA, NOVO MESTO  

 

Odgovorna oseba vlagatelja

Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe: MATEJKA GERJEVIČ, mag. posl.ved, DIREKTORICA

Naslov: GUBČEVA 10A, 8250 BREŽICE    

Tel.: +386 (0)5 90 837 92

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pravno formalna oblika

Oblika organiziranosti: javni zavod

Ustanovitelj: Občina Brežice

Leto ustanovitve: 24.11.1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97)

01.02.1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 1/03989/00

Ustanovni akti: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 47/2013), v nadaljevanju Odlok,

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 27/2012),

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 87/2012),

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 94/2011),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 31/2010),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 18/2004),

Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l.RS 57/2001),

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 10/99),

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 47/98),

Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97),

Pravila javnega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (veljavna od 22.6.2015).


Organi zavoda

15. člen Odloka določa, da so organi zavoda:

  • direktor,
  • svet zavoda,
  • strokovni svet.

     

Direktor:

Direktorica zavoda je Mateja Gerjevič, mandatno obdobje 5 let.

     

Svet zavoda:

Svet zavoda sestavlja pet članov, od tega tri predstavnice ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda so zapisane v odloku in v poslovniku o delu sveta zavoda.

Predstavniki ustanovitelja (Maja Molan, Patricia Čular, Tomo Jurman),
Predstavnica zainteresirane javnosti (Branka Stergar),
Predstavnica zaposlenih ZPTM: Nataša Kalin, od 24.2.2017 dalje Julita Hribar.

Audio posnetki in zapisniki sej.

 

Strokovni svet je ožji kolegijski organ direktorja, ki je sestavljen iz treh odborov, in sicer:

- Odbora za mladino,

- Odbora za podjetništvo,

- Odbora za turizem,

Posamezni odbor šteje pet članov.

 

Sredstva za delo

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:

- iz sredstev proračuna ustanovitelja,

- iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,

- s prodajo blaga in storitev na trgu,

- z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.

     

Iz proračuna ustanovitelja center pridobiva sredstva na podlagi potrjenega programa dela in letnega izvedbenega načrta.

Petek, 20 Januar 2012 13:01 Published in ZPTM
ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.