A+ A A-

Povabilo k oddaji ponudbe za – MOBILNO HIŠICO – KIOSK (6 enot)

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – MOBILNO HIŠICO – KIOSK (6 enot)

Rok za oddajo ponudbe je 15.3.2021 do 12. ure. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »NE ODPIRAJ – IZBOR PONUDNIKA ZA MOBILNO HIŠICO – KIOSK – 6 ENOT« za prodajo spominkov in lokalnih izdelkov za zunanjo uporabo«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 13.3.2021 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1.    OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2.    OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3.    OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV
4.    OBRAZEC 4 – POTRDILO O REFERENCAH
5.    OBRAZEC 5 – IZJAVA

Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Več o tem lahko najdete TUKAJ.

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.