A+ A A-

Povabilo k oddaji ponudbe za – Organiziranje izobraževanja lokalnih turističnih vodnikov v občini Brežice

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVAJA LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV V OBČINI BREŽICE, za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je 16.12.2020 do 12:00. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »NE ODPIRAJ – ORGANIZIRANJE IZOBRAŽEVANJA LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV V OBČINI BREŽICE «. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 16.12.2020 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

 

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1.    OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2.    OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3.    OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA SORITEV
4.    OBRAZEC 4 – IZJAVA

Merilo za izbor bo upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna in sestavljen program izobraževanja.

 

OBRAZCI

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.