A+ A A-

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA DOBAVO PAPIRNIŠKEGA MATERIALA, KARTUŠ IN TONERJEV za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za koledarski leti 2018 in 2019

Vabimo vas, da na spodaj predloženih obrazcih podate ponudbo za – IZBOR DOBAVITELJA PAPIRNIŠKEGA MATERIALA, KARTUŠ IN TONERJEV za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za koledarski leti 2018 in 2019.

Rok za oddajo ponudbe je 22.1.2018 do 12:00 ure na naslovu zavoda.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo ponudbo za vsako kategorijo posebej. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel  v obrazcu predračuna.

Odgovorna oseba naročnika: Matejka Gerjevič, direktorica

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.