A+ A A-

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo »Storitve fotografiranja za namene digitalne promocije turistične destinacije Čatež in Brežice«

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo z referencami za naslednje storitve – »Storitve fotografiranja za namene digitalne promocije turistične destinacije Čatež in Brežice« za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je 5.3.2021 do 14:00 ure. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »NE ODPIRAJ – IZBOR ponudnika za »Storitve fotografiranja za namene digitalne promocije turistične destinacije Čatež in Brežice«. Upoštevane bodo tudi ponudbe, ki bodo najkasneje dne 5.3.2021 oddane na pošto na naslov sedeža zavoda.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1.    OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2.    OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3.    OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV
4.    OBRAZEC 4 – REFERENČNE FOTOGRAFIJE/VIDEO POSNETKI (ponudnik lahko referenčne fotografije priloži tudi na USB ključu)
5.    OBRAZEC 5 – IZJAVA

Merili za izbor bosta upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna za posamezni sklop in točke s področja 3 sklopov priloženih referenčnih fotografij.

Več o povabilu pa v priloženih obrazcih.

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.