A+ A A-

Povabilo k oddaji ponudbe za PREZRAČEVANJE v objektu na Gubčevi 10a, Brežice (objekt Mladinski center Brežice)

Vabimo Vas, da podate ponudbo za PREZRAČEVANJE v objektu na Gubčevi 10a, Brežice (objekt Mladinski center Brežice).

PROJEKTANT: Colector d.o.o. Krško, Rozmanova 7, 2870 Krško
INVESTITOR: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice  

Rok za oddajo ponudbe je 16.12.2019 do 12:00 ure s priporočeno pošto ali osebno vročitvijo na naslov Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

Rok za izvedbo del: 27.1.2020.

Ponudba je popolna, če vsebuje izpolnjen OBRAZEC 1, OBRAZEC 2 in OBRAZEC 3 (rekapitulacija, prezračevanje, ostala dela). Ponudbe, ki ne bodo vsebovale izpolnjenih vseh treh obrazcev bodo izločene iz obravnave.

Izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti.

Kriterij izbora bo najnižja cena.

OBRAZEC 1 in 2
OBRAZEC 3

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.