A+ A A-

Povabilo k oddaji ponudbe za TEHNIČNO IZVEDBO DOGODKOV IN IZPOSOJO DODATNE OPREME

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za TEHNIČNO IZVEDBO DOGODKOV IN IZPOSOJO DODATNE OPREME (PRIPRAVA PROSTOROV NA DOGODEK, PRIPRAVA OZVOČENJA, PRIPRAVA ODRSKIH LUČI, OZVOČEVANJE, UPRAVLJANJE Z LUČMI, PROJEKCIJA, POSPRAVLJANJE PROSTOROV PO IZVEDENEM DOGODKU, IZPOSOJA DODATNEGA OZVOČENJA IN LUČI TER VSE OSTALE POTERBNE OPREME) za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je 23.2.2021 do 14:00. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s »NE ODPIRAJ – TEHNIČNA IZVEDBA DOGODKOV IN IZPOSOJA DODATNE OPREME«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 23.2.2021 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1. OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2. OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3. OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV
4. OBRAZEC 4 – IZJAVA

Merilo za izbor bo upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

Več o povabilu pa v priloženih obrazcih.

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.