A+ A A-

Zapore cest v času festivala BMM 2019

V času festivala bodo zaprte za promet sledeče ceste po spodnjem razporedu:

 

Od torka, 25.6.2019 od 6.00 ure do četrtka, 27.6.2019 do 06.00 ure
POPOLNA ZAPORA

•    Cesta prvih borcev (od menjalnice Ažur do Cerkve Sv. Lovrenca)

 

Od četrtka, 27.6.2019 od 6.00 ure do 17.00 ure
POPOLNA ZAPORA

•   LZ 026041 Bizeljska cesta (od križišča z JP 528681 Ulica Stare pravde do križišča z LZ 026011 Cesta bratov Milavcev + Cesta pravih borcev)

 

Od četrtka, 27.6.2019 od 17.00 ure do nedelje 30.6.2019, do 18.00 ure
POPOLNA ZAPORA
•    JP 528681 Ulica Stare Pravde (levi krak - od križišča z Bizeljsko cesto LZ 026041 do uvoza k stavbi Pošte).
•    LZ 026041 Bizeljska cesta – od križišča za LK 027141 Gubčeva ulica do križišča z lokalno cesto LZ 026011 Cesta bratov Milavcev + Cesta prvih borcev;
•    JP 528681 Ulica Stare pravde od križišča z LK 027181 Kržičnikovo ulico do križišča z LZ 026011 – cesta bratov Milavcev + Cesta prvih borcev (gradu)).  
Sprememba prometnega režima na delu LZ 026011-C.b.Milavcev+C.p.b. (grad) – stanovalcem Ulice Stare pravde se dovoli dostop do objektov iz smeri Dobovska cesta v skladu z dogovori z reditelji.
•    LZ 026011 Cesta bratov Milavcev + Cesta pravih borcev – od križišča z LZ 026021- Dobovska cesta in LZ 026031 – Prešernova cesta (grad Brežice) do cerkve Sv. Lovrenca

 

V petek, 28.6.2019 od 15.00 do nedelje, 30.6.2019 do 12.00 ure;
POPOLNA ZAPORA

•    LZ 026101 Cesta pod obzidjem (od križišča z LK 027083 Jurčičevo do križišča s LK 027111 Hrastinsko cesto) vključno s parkirišči v tem območju.

 

V petek, 28.6.2019 od 20.00 do sobote, 28.6.2019 do 04.00 ure ter od sobote 29.6.2019 od 15.00 ure do nedelje 30.6.2019 do 12.00 ure;
POPOLNA ZAPORA

•    LK 027181 Kržičnikova ulica, od križišča z LZ 026011 Cesta bratov Milavcev + Ceste prvih borcev, do križišča z LZ 026101 Cesta pod obzidjem.

 

V soboto, 29.6.2019 od 15.00 ure do nedelje, 30.6.2019 do 12.00 ure;
POPOLNA ZAPORA

•    LZ 026101 Cesta pod obzidjem (od križišča z LK 027083 Jurčičeva ulica II do JP 528701- Levstikova ulica).

 

V soboto, 29.6.2019 od 18.45 do 22.00 ure (Tek s Primožem Kozmusom) se dodatno popolnoma zapre:

-    dodatno  se postavi  popolna  zapora na LZ026011 Cesta bratov Milavcev + Cesta prvih borcev (do LZ 026061-0brtna  ulica + Ulica Kozjanskih borcev ), LZ 026061 Obrtna ulica + Ulica Kozjanskih borcev (do LK 027041 Ob stadionu), LK 027041 Ob stadionu, LK 027061 Černelčeva cesta (mimo bolnišnice); LZ 026051  Černelčeva cesta + Pleteršnikova ulica (od križišča LK 027061 Černelčeva ul. (mimo bolnišnice) do LZ 026101 cesta Pod obzidjem); LZ 026101 cesta Pod obzidjem; LZ 026030 Prešernova cesta (do Starega mosta pri HE) in vse priključne ulice.

 

Svetujemo vam, da avtomobile pustite na obrobju mesta in se v strogi center podate peš. Za strpnost in umirjeno vožnjo v času festivala se vam že vnaprej zahvaljujemo.

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.