A+ A A-

Dan za spremembe – Odpravimo diskriminacijo

Predstavljajmo si svet, kjer smo vsi enaki. Nihče ni več ali manj vreden. Kjer ni diskriminacije. V tem duhu – Odpravimo diskriminacijo – je potekala rdeča nit letošnjega Dneva za spremembe, ki smo se mu pridružili tudi Društvo upokojencev v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavje, enota Brežice, Osnovna šola in citrarski oddelek Glasbene šole Brežice.

Tako je 5. 4. 2019 bil poseben dan za stanovalce Doma upokojencev Brežice. Dopoldne so ob bogatem kulturnem programu namreč obujali spomine, tkali medgeneracijske vezi in se predajali otroškim mislim, glasu, inštrumentu in igri. Osnovnošolci so za stanovalce pripravili  program pod budnim vodstvom mentorjev. In orosili marsikatero oko. In narisali marsikateri nasmeh. In ogreli, verjetno, vsako srce.

Da pa smo lahko organizirali ta dan, gre največja zasluga ga. Ani Kalin, koordinatorki programa Starejši za starejše, prostovoljkam in udeleženkam Večgeneracijskega centra iz Brežic, ki so za vse stanovalce in nastopajoče izdelale in pripravile prisrčna darila.

Skupaj in v sodelovanju lahko naredimo dan lepši. In tako bo tudi jutri lepši.

Napisala: mag. Mihaela Kežman, svetovalka področja III

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

20190405 103346 Custom20190405 103420 Custom20190405 101258 Custom20190405 102350 Custom20190405 103038 Custom20190405 103249 Custom

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.