A+ A A-

»Demenca prizadene tako obolelega kot tudi svojce«

Podaljšanje življenjske dobe je eden od največjih dosežkov sodobne družbe v zadnjih sto letih, vendar pa se kljub izjemnemu napredku moderne medicine ne moremo izogniti vsem težavam in boleznim, ki nas pogosto prizadenejo v starosti. Ena od bolezni, ki je v močni korelaciji s starostjo, je, demenca. Po dostopnih podatkih naj bi pred dopolnjenim 65. letom za demenco obolel 1 odstotek prebivalstva, po 65. letu pa ta odstotek strmo narašča. Po 90. letu naj bi imelo demenco skoraj 60 odstotkov ljudi. Glede na to, da je za Občino Brežice značilen visok delež starejše populacije, smo v okviru projekta Večgeneracijski center Posavje, 14. 05. 2018 organizirali predavanje ga. Lidije Umek z naslovom »101 obraz demence«.

Demenca je skupek simptomov in znakov, ki se pojavljajo pri bolniku in so lahko posledica različnih dolgotrajnih ali napredujočih bolezni, ki uničujejo možganske celice. Kaže se z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, razumevanja, govorjenja, izražanja, presoje, učenja, zmanjšana je sposobnost obvladovanja čustev ter socialnega vedenja. Z napredovanjem bolezni postaja bolnik vedno manj samostojen in potrebuje dodatno nego. Demence sicer ni možno pozdraviti, vendar jo je z zdravili mogoče upočasniti. Obstoječa zdravila najbolj pomagajo v zgodnjem obdobju bolezni, zato je zgodnja diagnoza ključnega pomena.

Poleg medicinske oskrbe oboleli potrebujejo pomoč, pozornost in ljubezen, ki jim dajejo občutek zaželenosti in varnosti. Zavedati se moramo, da so dementni ljudje še vedno ljudje s svojimi zgodbami in osebnostmi in so kot posamezniki unikatni in željni človeške interakcije kot vsi ostali. Pomanjkanje humane socialne interakcije ima negativne posledice, ki lahko vodijo v depresijo in posledično se oboleli zapre sam vase. Četudi smo v situaciji, ko obolelega ne razumemo najbolje, je pomembno, da ga v pogovor vključimo in se odzivamo kot da ga razumemo in ne govorimo čez ali o njem kot bi ga ne bilo v prostoru, saj se v takem primeru počuti zavrženega in oropanega dostojanstva. Dejstvo je, da je demenca bolezen, ki močno vpliva tudi na življenje družinskih članov in zahteva veliko mero potrpežljivosti. Zato je dobro, da se, ko smo z ljubljeno osebo z demenco, osredotočimo na osebo, ne na bolezen, kadar pa se soočamo z vedenjskimi spremembami pa ravno obratno, pomislimo na bolezen, ne na osebo.

Prav ta človeški vidik v interakciji z obolelimi je bil jedro predavanja ga. Lidije Umek, ki se ji ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo za vse informacije in nasvete, ki nam bodo v pomoč pri komunikaciji z ljudmi s to boleznijo. Odziv udeležencev predavanja nam je potrdil koristnost tovrstnih prenosov znanj, zato si bomo v Večgeneracijskem centru Brežice tudi v nadaljnje prizadevali svojim občanom ponuditi čim več kakovostnih in poučnih  vsebin.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

20180514 090652 Small20180514 092359 Small20180514 092410 Small20180514 092456 Small20180514 092526 Small20180514 092555 Small20180514 092629 Small

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.