A+ A A-

»Kaj moram vedeti pri dedovanju«

»Dedovanje in davki so tisti element, ki se mu ne more nihče izogniti« pravi mag. Vilma Alina Šoba, uni. dipl. prav., ki nam je ta ponedeljek predstavila osnovne vidike dedovanja.

V okviru Večgeneracijskega centra Posavje, smo v Brežicah organizirali predavanje na temo dedovanja. Pregledali smo različne načine dedovanja, obdelali različne vidike pogodb, njenih prednosti in slabosti. Na primerih smo proučili deleže dedovanja glede na dedni red, kateremu nekdo pripada. Dotaknili smo se tudi izjem pri pogodbah, se seznanili z nujnim deležem, kaj, kako in koliko. Prepoznavali smo prednosti in slabosti oporoke, narejene doma in pri notarju, pred pričami, kakšno težo ima katera od njih na sodišču.

Dobili smo kar nekaj osnovnih informacij. Ker pa je ob tem nastalo še kar nekaj vprašanj, dvomov, nam je ga. Vilma Alina Šoba bila na voljo po predavanju tudi za dodatna vprašanja.

Dobra udeležba starejših verjetno kaže na to, da je zanimanje za tovrstno tematiko in verjetno tudi želja, da stvari uredimo čim bolj jasno in na miren način, kjer ne bo potrebe, da zaradi nesporazumov puščamo visoke zneske na sodišču.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

20170925 092555 Small20170925 092656 Small20170925 092708 Small20170925 092712 Small

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.