A+ A A-

»Medgeneracijsko druženje v MC Brežice«

V starajoči se družbi je prizadevanje za medgeneracijsko povezovanje nujna zavestna odločitev, ki spodbuja izmenjavo izkušenj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže ter pomaga pri ohranjanju kulturne dediščine. To smo prepoznali tudi na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, zato smo v sodelovanju z Občino Brežice pristopili k regijski prijavi projekta Večgeneracijski center Posavje, ki sedaj uspešno deluje že dobro leto.

V tem času se je v okviru projekta zvrstilo mnogo predavanj, ustvarjalnih delavnic in druženj, skozi katera udeleženci brezplačno pridobivajo nova znanja, veščine in spretnosti in kar nas še posebej veseli, stkala so se številna nova poznanstva in prijateljstva. Zasluga za to gre strokovnjakom vključenih v projekt in srčnim prostovoljcem ter aktivnim uporabnikom. Glede na zelo dobre statistične podatke o udeležbi smo dobili potrditev, da je naša občina vzoren primer vključujoče, povezane in zdrave družbe, kar je med drugim tudi posledica vlaganja in spodbujanja k aktivni participaciji na lokalnem nivoju, pri čemer imajo odločilno vlogo župan in občinska uprava.

V četrtek, 17. maja 2018, smo se na skupnem medgeneracijskem druženju zbrali zaposleni ZPTM Brežice in Zavoda Sopotniki, predstavniki Občine Brežice ter uporabniki in prostovoljci VGC Brežice in Zavoda Sopotniki ter predstavnik družbe BV Maziva. Za uvod v srečanje je poskrbel župan g. Ivan Molan z govorom, nadaljevali pa smo s predajo bona za pnevmatike in avtokozmetiko, ki jo je v imenu družbe BV Maziva d.o.o. predstavnici Zavoda Sopotniki ga. Anu Kahuni predal g. Simon Volovec, omenjeni družbi pa se za materialno podporo in izkazano družbeno odgovornost še enkrat zahvaljujemo. Velika pridobitev za starejše občane so brezplačni prevozi Zavoda Sopotniki, ki zlasti nemobilnim prebivalcem odročnejših krajev omogočajo mobilnost, tako da lahko počnejo marsikaj, za kar so bili pred tem prikrajšani. Uradni del druženja smo končali s krajšim govorom vodje VGC Brežice mag. Mihaele Kežman in ogledom predstavitvenega videa o delovanju VGC Brežice, katerega je pripravila EVS prostovoljka, ki je v MC Brežice prišla v okviru mednarodne izmenjave.

Kot ste lahko razbrali, se nas je na dogodku zbralo pestro število ljudi iz različnih področij delovanja, a s skupnimi vrednotami, zato smo si imeli veliko za povedati tudi na druženju ob ogledu razstave slik, ki so nastale izpod spretnih rok uporabnic VGC Brežice in so do konca maja na ogled v avli Mladinskega centra. Še enkrat se je pokazalo, kako plodno je sodelovanje in koliko več lahko naredimo s povezovanjem, za kar si v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice že vseskozi prizadevamo in bomo v tem duhu tudi nadaljevali.

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Večgeneracijski center 1 SmallVečgeneracijski center 2 SmallVečgeneracijski center 4 SmallVečgeneracijski center 11 SmallVečgeneracijski center 14 SmallVečgeneracijski center 16 SmallVečgeneracijski center 17 SmallVečgeneracijski center 18 SmallVečgeneracijski center 21 SmallVečgeneracijski center 22 SmallVečgeneracijski center 23 SmallVečgeneracijski center 24 SmallVečgeneracijski center 26 SmallVečgeneracijski center 27 SmallVečgeneracijski center 29 Small

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.