A+ A A-

»Ročnodelske delavnice«

V okviru projekta Večgeneracijski center Posavje, potekajo ob torkih ročnodelske delavnice v Domu upokojencev Brežice, ki jih vodi ga. Vera Boh.

Ročno delo je že dolgo prepoznano kot delo, ki ima pomembno vlogo pri razvoju in ohranjanju finomotoričnih spretnosti, čutnega zaznavanja, sproščanja psihične napetosti, umirjanja uma in bistrenja misli. Poleg naštetega pa smo na naših delavnicah opazili, da na naših srečanjih prihaja do bolj osebne komunikacije, povezovanja in medsebojne izmenjave znanj, kar privede do zbliževanja in ustvarjanja tesnejših vezi med udeleženkami ter občutka domačnosti in varnosti. Prav tako pomembno pa je dejstvo, da se skozi kreativni proces, ki ga ročno delo nedvomno zahteva, odvijata tudi osebnostna rast in razvoj, razvija se  občutek koristnosti in samoaktualizacije, vse to pa pozitivno vpliva na psihično in fizično počutje naših udeleženk. Opažamo, da na skupna druženja prihajajo z veseljem in se s svojo klopko volne, kleklji, pletilkami, kvačkami ipd. v naročju počutijo kot doma.

Večina naših udeleženk se je ročnih spretnosti naučila že v otroštvu od svojih mater in babic, danes pa do prenosa tovrstnega znanja prihaja bolj poredko. Zato smo se odločili, da s pomočjo naših vestnih prostovoljk ponudimo to znanje tudi otrokom v Osnovni šoli Brežice, saj omenjene prednosti enako pozitivno vplivajo tudi na otroke, kar so navsezadnje potrdile tudi raziskave in prakse Waldorfske pedagogike in drugih. Zato smo veseli, da tudi med otroki obstaja zanimanje za ta dela, saj se naših delavnic radi udeležijo.

Vsem našim bralcem želimo veliko užitkov v hobijih, ki jih osrečujejo, v kolikor pa še niste našli svojega, razmislite o omenjenih ročnih delih. Morda pa prav med njimi najdete nekaj pravega za vas, pa še koristna so za vaš um, telo in denarnico.

Za VGC pripravila: Anita Vimpolšek

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

IMG 0728 SmallIMG 1067 SmallIMG 1069 SmallIMG 1304 1 SmallIMG 9950 Small

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.