A+ A A-

Saša Einsiedler je s predavanjem o samopodobi napolnila dvorano v VGC Brežice

Da je dobra samopodoba ključ do uspeha zagotovo ve Saša Einsiedler, mediatorka, Dreambuilder coach, trenerka uspešnosti po Jacku Canfieldu in mama petih otrok. Zato smo jo v Večgeneracijskem centru Posavje, enota Brežice, povabili, da svoje znanje in dolgoletne izkušnje podeli z nami.

Samopodoba je naša predstava o tem, kdo smo, kakšni smo in kaj počnemo in je močno povezana z našim vedenjem, saj namreč delujemo in se obnašamo v skladu s tem, kakšen človek verjamemo in mislimo, da smo. Samopodobo lahko razdelimo na samozavest in samospoštovanje. Samozavest nam pomaga pri soočanju z življenjskimi izzivi, ko občutimo, da stvari zmoremo in znamo. Samospoštovanje pa predstavlja sprejemanje samega sebe, prepričanje, da smo vredni uspeha in spoštovanja s strani sebe in drugih. Obstaja več oblik samopodob, največkrat pa imajo na nas odločilen vpliv telesna (videz in telesne sposobnosti), operativna (delovanje v službi, šoli…) in družbena (družina in partnerski odnosi) samopodoba. Na našo predstavo o sebi vpliva več dejavnikov, in sicer: kako se na nas odzivajo drugi, družinsko okolje, pričakovanja, želje, zunanji videz, šolski in službeni uspehi ipd. Samopodoba vpliva na vse aspekte v našem življenju, saj določa, v kolikšni meri bomo izkoristili svoje potenciale. Pozitivna samopodoba v človeku vzbudi entuziazem in mu da občutek moči, posledično pa pripomore k lažjemu doseganju zastavljenih ciljev.

Saša Einsiedler, ki je dodobra napolnila dvorano v Večgeneracijskem centru Brežice, nam je na predavanju predala določena znanja, spoznanja ter koristne vaje, s pomočjo katerih lahko izboljšamo svojo samopodobo in postanemo zadovoljni in uspešni. Manjkalo pa ni niti odličnega vzdušja, pozitivne energije in smeha. Ni pomembno, ali ste vodstveni delavec ali ne, v partnerski zvezi ali ne, imate družino, otroke ali ne, ste ženska ali moški, stari ali mladi, uspeh je dosegljiv. Pomembno je le, kaj in kakšni bi radi postali. In Saša nas je prepričala, da bomo že danes začeli z majhnimi koraki na pot (še) boljše samopodobe in posledično tudi uspeha.

Predavanje Saše Einsiedler je bilo prvo v sklopu 6 predavanj, ki jih organiziramo v okviru projekta Večgeneracijskega centra Brežice. Že kmalu pa bosta poglede iz znanje z nami delila p. Karel Gržan in Andrej Pešec. Vljudno vabljeni!

Pripravila mag. Mihaela Kežman

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

20181114 204056 Custom20181114 181240 Custom20181114 181319 Custom

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.