A+ A A-

Udeleženci Večgeneracijskega centra iz Brežic so si ogledali Nuklearno elektrarno Krško

Ozaveščanje je na vseh področjih izredno pomembno. Z njim razbijamo predsodke, spoznavamo, širimo svojo odprtost in zmanjšujemo strahove. Ozaveščanje pa je v preteklem mesecu bilo tudi del naše strokovne ekskurzije, kjer smo udeleženci Večgeneracijskega centra Brežice obiskali Nuklearno elektrarno v Krškem (NEK).

Po začetnih birokratskih obveznostih, ki so iz varnostnih razlogov precej daljši kot pri ogledu katere druge organizacije, smo najprej bili deležni same predstavitve NEK skozi film in skozi predavanje. Spoznali smo NEK od začetkov gradnje pa vse do današnjih investiranj v nenehno posodabljanje in nadgradnjo. Predstavili so nam shematski prikaz elektrarne, s poudarkom na delovanju reaktorja in gorivnimi elementi. Posebej pri jedrskem gorivu so se pojavljala mnoga vprašanja, povezana s sevanji, na katera smo dobili strokovne odgovore, dobili pa smo tudi brošure, ki so namenjene ozaveščanju.

Kasneje smo imeli še voden ogled NEK, kjer smo si ogledali še komandno sobo, turbinsko zgradbo, šli smo tudi do jeza in si ogledali še okolico elektrarne.

Po treh urah smo s pozitivnimi vtisi, novimi znanji in občutkom varnosti zapuščali Krško.

Napisala: mag. Mihaela Kežman, svetovalka področja III

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

IMG 5063 CustomIMG 5064 Custom

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.