A+ A A-

»Vadba za zdrav vsakdan«

V okviru projekta Večgeneracijski center Posavje,  se vsako sredo v MC Brežice odvija srečanje ljubiteljskih telovadcev »Vadbe za zdrav vsakdan«, ki ga organiziramo zavedajoč se, da je skrb za zdravje vseživljenjsko opravilo, ki ga nihče od nas ne bi smel zanemariti.

Zavedanje, da s staranjem narašča tudi vloga redne telesne aktivnosti za zagotavljanje zdravega in aktivnega življenja v poznejših letih, narašča. Dokazano je, da redna telesna aktivnost zavira procese staranja, saj bistveno pripomore k upočasnjevanju upadanja fizioloških funkcij in preprečevanju številnih bolezni. Redna vadba pripomore k uravnavanju krvnega tlaka, aktivno sodeluje v boju proti boleznim srca in ožilja, osteoporozi, artritisu in drugim boleznim sodobnega človeka. To je še toliko bolj pomembno za starostnike, saj jim gibanje in pravilna telesna vadba omogočata kakovostno in aktivno preživljanje prostega časa, podaljšuje čas aktivnosti in neodvisnosti od tuje pomoči.

Veseli smo, da se naše telovadbe radi udeležijo tudi mlajši in tako prihaja do medgeneracijskega druženja in prenosa znanj, kar je tudi eden izmed ciljev projekta. Vse, ki v naši dejavnosti prepoznate dodano vrednost za vaše zdravje in družabno življenje, vabimo, da se nam pridružite in prispevate svoje znanje in dobro voljo.

Za VGC pripravila: Anita Vimpolšek

Projekt VGC Posavje sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih  možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Slika za Vadba za zdrav vsakdan Small

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.