A+ A A-

CPT - Podjetniški center Brežice

Center za podjetništvo in turizem Brežice (CPT Brežice) je enota javnega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice). V okviru CPT Brežice deluje Podjetniški center Brežice.

Predstavitev dejavnosti Podjetniškega centra Brežice se nahaja na ločeni spletni strani: www.pcbrezice.si

Kontaktni podatki

ZPTM Brežice

CPT Brežice - Podjetniški center Brežice

Gubčeva 10a, p. p. 29

8250 Brežice

Slovenija

 

mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
tel.:   + 386 (0) 590 83 790
fax.:  + 386 (0) 590 83 791

 

 


PODJETNIŠTVO

Redne naloge
Na področju podjetništva izvaja NOE CPT Brežice naslednje naloge kot javno službo:
-    priprava in izvajanje strategije razvoja podjetništva,
-    promocija podjetniškega okolja v občini Brežice,
-    priprava podjetniških projektov,
-    organiziranje in izvajanje izobraževalnih delavnic, konferenc, seminarjev, sejmov in drugih dogodkov,
-    pospeševanje podjetniške dejavnosti ter promocije le-teh v domačem in tujem okolju,
-    raziskovanje in analiziranje posameznih trgov za razvoj podjetništva,
-    analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
-    sodelovanje in povezovanje z drugimi subjekti s področja podjetništva,
-    splošno podjetniško svetovanje obstoječim in potencialnim podjetnikom,
-    sodelovanje pri pripravi in izvedbi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za področje podjetništva na območju občine Brežice.

Strateški partnerji za izvajanje rednih nalog:
-    subjekti na področju gospodarstva v občini Brežice,
-    Občina Brežice, poudarek: Javni razpis za finančne pomoči za mikro, majhna in srednje velika podjetja, Strokovni svet pri županu za področje gospodarstva, prostorsko načrtovanje;
-    Območno-obrtna podjetniška zbornica Brežice, poudarek: baza samostojnih podjetnikov, ki so za opravljanje svojih dejavnosti registriranih pri OOPZ Brežice;
-    Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Posavje, poudarek: člani GZS OZP iz občine Brežice, letna poročila GZS in posebej OZP;
-    Regionalna razvojna agencija Posavje, poudarek: Garancijska shema, Posavska štipendijska shema, Regionalni razvojni program;
-    ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, OE Sevnica, poudarek: gibanja na trgu dela-trendi;
-    AJPES, Izpostava Krško: letna poročila samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb;
-    Ministrstvo za gospodarstvo z vzpostavljenimi službami za izvajanje javnih nalog – Slovenski podjetniški sklad (SPS), Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) ...

Poslanstvo
V Brežice/Posavje prinašamo nove razvojne ideje, znanje in priložnosti ter skupaj s partnerji soodgovorno ustvarjamo okolje, ki je prijetno za bivanje in spodbudno za delo. Svoje cilje dosegamo s povezovanjem in sodelovanjem s posamezniki, institucijami in skupinami na lokalnem, regionalnem in državnem in mednarodnem nivoju.

Vizija
Do 2019 želimo postati prepoznavna »institucija« za pospeševanje podjetništva na območju občine, ter partner vsem, ki tvorijo podporno okolje za razvoj te dejavnosti, ter uveljavljen podjetniški inkubator, ki bo najboljša izbira novonastalim podjetjem za odskok v svet, obstoječim pa razvojna priložnost.

More in this category: MC Hostel Brežice »
ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.