A+ A A-

Vabimo  vas,  da podate  ponudbo  za TATAMI  BLAZINE 100x100x4cm  (154  kos) za  Zavod  za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok  za  oddajo  ponudbe  je 15.9.2020  do  14:00.  Ponudbe  oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s »NE  ODPIRAJ –TATAMI BLAZINE«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 15.9.2020 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

Merilo  za  izbor bo upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel  v obrazcu predračuna.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ

Preberi več...
Sreda, 02 September 2020 13:10
Published in Obvestila

1.    Cilji natečaja


Cilj foto natečaja Stičišče svetov je pridobitev kakovostnih in estetsko privlačnih promocijskih fotografij destinacije Čatež in Brežice in promocija lokalnih (ljubiteljskih) fotografov skozi izdelane promocijske materiale. Namen foto natečaja je pridobiti fotografije za predstavitev destinacije skozi različne promocijske kanale: objave v katalogu, projekcije, razstave, članki, internetne strani, socialni mediji, jumbo plakati idr. mediji.

 

2.    Vsebinska opredelitev


Foto natečaj Stičišče svetov poteka v času 11.8.2020 – 30.9.2020. Na natečaju lahko sodelujejo le posamezniki (v nadaljevanju: izvajalci) s fotografijami, ki so posnete na območju destinacije Čatež in Brežice (občine Brežice). Zavod za podjetništvo, turizem in mladino (v nadaljevanju: naročnik) potrebuje fotografije, ki prikazujejo aktivnost, živahnost, prijaznost destinacije, torej fotografije, ki privabljajo turiste v destinacijo.  Naročnik predvsem potrebuje »fotografije v akciji«, kar pomeni, da so na fotografijah ljudje, ki v destinaciji uživajo, se ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, okušajo gastronomsko ponudbo ali se razvajajo v termalnih kompleksih. V manjšem obsegu naročnik potrebuje fotografije naravne in kulturne dediščine ter lokalnih izdelkov. Tudi pri slednjih bodo imele prednost tiste fotografije, ki jim je dodana človeška nota (morda tudi živalska) oziroma fotografija prikazuje naravne pojave in kulturno / naravno dediščino skupaj.

Organizator natečaja je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice (v nadaljevanju: ZPTM).

 

3.    Splošni pogoji


Na natečaju lahko sodeluje vsak, ki se strinja s pogoji sodelovanja na natečaju.
Vsak izvajalec lahko pošlje do 15 fotografij. Fotografije morajo biti poslane v .jpg obliki. Fotografije ne smejo biti starejše od 12 mesecev. V sporočilu navedite kontaktne podatke avtorja ( ime, priimek, e-poštni naslov), lokacijo fotografije in kratek opis fotografije. V izbor bomo uvrstili le fotografije z visoko ločljivostjo (vsaj 1920x1080 pik) in v  ležečem razmerju 16:9 ali v razmerju 4:3. Za jumbo plakate naročnik potrebuje fotografije s še višjo ločljivostjo (vsaj 4000x3000 pik).

Na fotografije ni dovoljeno dodajati podpisa, logotipa ali časovnega žiga.

Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko poseg ne vpliva na vsebino fotografije. Dovoljene so manjše korekcije: barv, osvetlitve, kontrasta.

 

4.    Komisija za izbor


3-člansko komisijo za izbor fotografij, sestavljajo:
predsednica komisije: Anja Antončič,
člana komisije: Ana Ponikvar in Aleksander Rožman.

Člani komisije, pogodbeni partnerji ter zaposleni v ZPTM na natečaju ne morejo sodelovati.

Zmagovalne fotografije določi komisija. Komisija izmed prejetih fotografij izbere 50 fotografij in avtorjem dodeli nagrado v višini 30 EUR za fotografijo. Vsak izvajalec lahko pošlje največ 15 fotografij.

Komisija o izboru obvesti avtorja preko e-pošte, najkasneje v 8 delovnih dni po datumu za oddajo fotografij.

 

5.    Kriterij ocenjevanja


Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala ustreznost teme, izvirnost motiva in tehnično brezhibnost fotografije.

 

6.    Oddaja fotografij


Fotografije zaradi omejitve prostora izvajalec pošlje preko WeTransfer-ja na e-poštni naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali jih odda na usb ključu v Mestni hiši (Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice).  

Fotografije lahko pošlje le avtor fotografij. Lažna navedba avtorstva je kazniva po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah.  V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

 

7.    Avtorske pravice


Izvajalec z navedbo svojega kontaktnega naslova zagotavlja avtentičnost in avtorstvo poslanih fotografij oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Izvajalec se s trenutkom oddaje fotografije na foto natečaj odreka materialnim avtorskim pravicam v odnosu do ZPTM za nedoločen čas. Izvajalec prenaša tudi pravico do preurejanja fotografij (dodajanje napisov, obrezovanje fotografije, ipd).
Izvajalec s prenosom materialnih pravic na ZPTM dovoljuje, da naročnik objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja.

V primeru da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo.

 

8.    Zasebnost in varstvo podatkov


S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem foto natečaju, vključijo v zbirko podatkov o uporabnikih in naročnikih organizatorja in da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o foto natečaju nagrajencev.

Organizator foto natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen foto natečaja.

 

9.    Nagrade


Avtorji zmagovalnih 50 fotografij prejmejo nagrado v višini 30 evrov za posamezno fotografijo.

 

10.    Dodatne informacij


Dodatne informacije v zvezi s foto natečajem lahko zainteresirani dobijo na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na telefonu 040/242429.

 

Pripravila: Katja Čanžar    
                        
Direktorica: Matejka Gerjevič          

Preberi več...
Sreda, 26 Avgust 2020 14:44
Published in Obvestila

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za pripravo projektne dokumentacije v okviru projekta ZDRAV KOT RIBA, ki ga skupaj s partnerji prijavljamo na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

 

Povabilo in predizpolnjeni predračun v prilogah spodaj.

 

Rok za oddajo ponudb je 1.6.2020.

 

Priloga 1_Vabilo k oddaji ponudbe
Priloga 2_predizpolnjeni predračun

 

Preberi več...
Četrtek, 28 Maj 2020 00:00
Published in Obvestila

Spoštovani,

z namenom upoštevanja navodil in priporočil Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter ustanovitelja, je zavod zaposlenim v času od 14. 03. 2020 do 27. 03. 2020 omogočil koriščenje dopusta, kot tudi delo od doma, kar pomeni, da bodo v zavodu potekali osnovni delovni procesi. Zato je pričakovati podaljšan odzivni čas.  Za zadeve vezane na računovodske naloge se obrnite na Matejo Jesenšek - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (Mateja Jesenšek), za ostalo na direktorico Matejko Gerjevič - Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Prosimo za razumevanje in potrpežljivost.

Skrbite za svoje zdravje in zdravje drugih. Današnji čas je izziv za vse nas, saj smo se prvič znašli v takšnih razmerah. Pomembno je, da upoštevamo navodila in ukrepe, ob tem pa ostanemo solidarni in pripravljeni pomagati najšibkejšim v naši sredi.  

Za ZPTM Brežice,

Matejka Gerjevič

LINK

Preberi več...
Sobota, 14 Marec 2020 18:32
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo z referencami za - ZPTM PROMOCIJA TURIZMA: VIDEO IN FOTOGRAFSKE STORITVE ZA LETO 2020 za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je 14.2.2020 do 14:00. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »NE ODPIRAJ – IZBOR PONUDNIKA ZA ZPTM PROMOCIJA TURIZMA: VIDEO IN FOTOGRAFSKE STORITVE ZA LETO 2020«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 14.2.2020 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1.    OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2.    OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3.    OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV
4.    OBRAZEC 4 - REFERENCE
5.    OBRAZEC 5 – IZJAVA

Merili za izbor bosta upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna in reference s področij video in fotografskih storitev.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

Preberi več...
Ponedeljek, 10 Februar 2020 17:18
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – ZAMENJAVO OKEN NA OBJEKTU MESTNA HIŠA BREŽICE (CESTA PRVIH BORCEV 22, 8250 BREŽICE).

Rok za oddajo ponudbe je 14.2.2020 do 14:00. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »NE ODPIRAJ – IZBOR PONUDNIKA ZA ZAMENJAVO OKEN NA OBJEKTU MESTNE HIŠE«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 14.2.2020 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1.    OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2.    OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3.    OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV
4.    OBRAZEC 4 – IZJAVA

Merilo za izbor bo upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

Preberi več...
Ponedeljek, 10 Februar 2020 17:14
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – IZBOR TISKARJA ZA TISK PROMOCIJSKEGA MATERIALA za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leti 2020 in 2021.

Rok za oddajo ponudbe je 31.01.2020 do 14:00. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »NE ODPIRAJ – IZBOR TISKARJA ZA TISK PROMOCIJSKEGA MATERIALA 2020, 2021«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 31.1.2010 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1.    OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2.    OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3.    OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA STORITEV
4.    OBRAZEC 4 – IZJAVA

Merilo za izbor bo upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

OBRAZCI

Preberi več...
Torek, 21 Januar 2020 00:00
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – DOBAVA PAPIRNIŠKEGA MATERIALA za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leti 2020 in 2021.

Rok za oddajo ponudbe je 24.01.2020 do 14:00. Ponudbe oddate na sedež zavoda: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE, Gubčeva 10a, 8250 Brežice, s pripisom »NE ODPIRAJ – PAPIRNIŠKI MATERIAL 2020, 2021«. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo oddane na pošto 24.1.2010 ali vročene osebno v pisarno sedeža zavoda.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh izpolnjenih obrazcev, bodo izločene iz obravnave:

1.    OBRAZEC 1 – PODATKI PONUDNIKA
2.    OBRAZEC 2 – PONUDBENA CENA
3.    OBRAZEC 3 – SPECIFIKACIJA SORITEV
4.    OBRAZEC 4 – IZJAVA

Merilo za izbor bo upoštevana najnižja ponudba cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel v obrazcu predračuna.

Matejka GERJEVIČ,
Direktorica

OBRAZCI

Preberi več...
Nedelja, 12 Januar 2020 08:35
Published in Obvestila
ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.