A+ A A-

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

Untitled123

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre, ki poteka na Facebooku, na strani Mestna hiša Brežice, je Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 12. aprila pa do vključno 18. aprila, na Facebook strani Mestne hiše Brežice. Facebook ni organizator nagradne igre.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo všečkali našo objavo in označili enega Facebook prijatelja. Delitev ni del nagradne igre.

3. POTEK NAGRADNE IGRE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV
Vsi, ki bodo našo objavo všečkali in označili prijatelja, bodo sodelovali v nagradnem žrebanju. Žrebali bomo trikrat. Pravilnih vprašanj in odgovorov ni, tudi delitev ni potrebna. S všečkanjem in označitvijo prijatelja, izpolnjujete pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Nagradna igra se konča v sredo, 18. 4. 2018 ob 15. uri. Rezultati nagradne igre bodo sproti objavljeni na Facebook strani Mestne hiše in internetni strani www.discoverbrezice.com.

4. REZULTATI ŽREBANJE,PREVZEM NAGRAD IN NAGRADE
Naključno izžrebani nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani Mestne hiše in spletni strani www.discoverbrezice.com, kjer bodo objavljene tudi nagrade, ki jih bodo izžrebanci prejeli. Nagrajence bomo fotografirali in jih objavili na Facebook strani Mestne hiše. Nagrade bo možno prevzeti v Mestni hiši Brežice, na naslovu Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice. Časa za prevzem nagrade je 7 dni od datuma žrebanja. Za vse dodatne informacije glede prevzema nagrad nas kontaktirajte na tel. št. + 386 (0)7 49 66 995 (Mestna hiša Brežice), prav tako vas bomo obvestili na vaš Facebook profil.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Organizator bo pridobljene podatke skrbno varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB 1).

6. NAGRADA
Nagrada je reklamna tablica I love Brežice. Podelili bomo tri.

7. NAGRAJENCI

1. nagrajenec: Jovo Matijević

2. nagrajenec: Jožica Zupet

3. nagrajenec: Ivanka Medvešček

 

Preberi več...
Sreda, 11 April 2018 11:52
Published in Obvestila

Spoštovani ponudniki gostinskih storitev na terenu!

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Brežice in letos že osmič zapored prevzema vlogo glavnega organizatorja festivala »Brežice, moje mesto« (www.bmm.si).

Festival programsko in produkcijsko sledi ideji, da se v dneh dogajanja mesto Brežice domačim obiskovalcem, kot tudi turistom predstavi kot urbana sredina, bolj, kot je to sicer v svojem vsakodnevnem funkcioniranju. Gre za festival z izredno velikim potencialom, ki zaradi jasne vizije organizacijske ekipe raste v vseh aspektih; tako produkcijsko, kot tudi z vidika števila obiskovalcev, ki (v glavnem vikend dogajanju) vsako leto obišče festivalsko mesto. 

 

Festival je le delno financiran s strani Občine Brežice. Finančni vložek občine Brežice je vsako leto isti, organizator festivala pa z jasno vizijo vsako leto finančno konstrukcijo zapre z vnaprej dobro zastavljenim finančnim konstruktom, ki pa predvideva tudi prihodek v proračun iz tržne dejavnosti, ki jo v najvišji meri predstavlja prihodek iz gostinske dejavnost.

Glede na lastno iniciativo in količino dela smo se tudi letos odločili, da gostinstvo oddamo zunanjemu izvajalcu, saj nam bo to omogočilo več razpoložljivih ljudi in več kadra za delo na drugih področjih festivala, kar ne nazadnje prinaša nove možnosti za rast festivala.

V prvi fazi bi si želeli, da bi gostinstvo na festivalu prevzel 1 izvajalec, v kolikor pa se gostinec ne bo mogel odzvati na vse zahteve s strani organizatorja, bomo glede na različne lokacije festivala, naredili poizvedovanje pri več različnih.

V kolikor imate interes in menite, da imate možnosti za izvedbo gostinstva na večji prireditvi, predvsem pa znanje in izkušnje iz tega področja, vas pozivamo, da nas kontaktirate, najkasneje do 3.4.2018.

Kontaktna oseba: Anja Antončič, uni.dipl. prav, vodja službe III, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 064 130 082

Z lepimi pozdravi

Preberi več...
Ponedeljek, 19 Marec 2018 07:22
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na spodaj predloženih obrazcih podate ponudbo za – IZBOR DOBAVITELJA PAPIRNIŠKEGA MATERIALA, KARTUŠ IN TONERJEV za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za koledarski leti 2018 in 2019.

Rok za oddajo ponudbe je 22.1.2018 do 12:00 ure na naslovu zavoda.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo ponudbo za vsako kategorijo posebej. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel  v obrazcu predračuna.

Odgovorna oseba naročnika: Matejka Gerjevič, direktorica

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Preberi več...
Petek, 12 Januar 2018 13:16
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na spodaj predloženih obrazcih podate ponudbo za – IZBOR TISKARJA ZA TISK PROMOCIJSKEGA MATERIALA za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za koledarski leti 2018 in 2019.

Rok za oddajo ponudbe je 22.1.2018 do 12:00 ure na naslovu zavoda.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo ponudbo za vsako kategorijo posebej. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel  v obrazcu predračuna.

Odgovorna oseba naročnika: Matejka Gerjevič, direktorica

 

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.

Preberi več...
Petek, 12 Januar 2018 13:10
Published in Obvestila

Vabimo Vas, da podate ponudbo za PRODUKCIJSKO IZVEDBO FESTIVALA BREŽICE, MOJE PRAZNIČNO MESTO 2017 (30.12.2017 IN 31.12.2017).

Rok za oddajo ponudbe je 8.12.2017 do 12:00 ure s priporočeno pošto ali osebno vročitvijo na naslov Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

Kontaktna oseba: Anja Antončič, uni.dipl. prav, vodja službe III, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 064 130 082

Obrazce lahko najdete tukaj.

Preberi več...
Petek, 24 November 2017 08:09
Published in Obvestila

Spoštovani gostinski ponudniki, izvajalci gostinskih storitev na terenu!

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Brežice in letos zopet zapored prevzema vlogo glavnega organizatorja Silvestrovanja na prostem v središču starega mestnega jedra Brežic (31.12.2017) in koncerta na isti lokaciji, en dan prej (30.12.2017).

Gre za prireditev,ki se odvija na kraku ceste, neposredno pred Mestno hišo Brežice (krak Ceste prvih borcev od menjalnice Ažur do Cerkve Sv.Lovrenca), in sicer prireditveni oder na prostem, gostinski del pa v ogrevanem šotoru neposredno na prizorišču.

ZPTM je gostinstvo zadnja leta na prireditvi izvajal samostojno, glede na lastno iniciativo in količino dela smo se odločili, da letošnje leto gostinstvo oddamo zunanjemu izvajalcu, saj nam bo to omogočilo več razpoložljivih ljudi in več kadra za delo na drugih področjih.

V kolikor imate interes in menite, da imate možnosti za izvedbo gostinstva na večji prireditvi, predvsem pa znanje in izkušnje iz tega področja, vas pozivamo, da nas kontaktirate najkasneje do 27.11.2017.

Kontaktna oseba: Anja Antončič, uni.dipl. prav, vodja službe III, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 064 130 082

 

Preberi več...
Torek, 21 November 2017 12:36
Published in Obvestila

Vabimo Vas, da podate ponudbo za PRODUKCIJSKO IZVEDBO FESTIVALA BREŽICE, MOJE MESTO 2017 (24.6.2017 - 2.7.2017)

Rok za oddajo ponudbe je 22.5.2017 do 12:00 ure s priporočeno pošto ali osebno vročitvijo na naslov Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

V ponudbi naj bo, kot priloga, tehnična specifikacija opreme in številčnost strokovno usposobljenih ljudi za posamezen dogodek, ker nekateri dogodki potekajo vzporedno z dogajanjem na glavnem odru. Oprema mora zagotavljati tehnične zahteve izvajalcev (tehnični raider).

Izbrana ponudba je veljavna 90 dni.

Izvajalec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti.

Kriterij izbora bo tehnična ustreznost in najnižja cena.

V primeru, da nobena ponudba ne ustreza pogojem nismo zavezani izbrati nobenega.

Priloga: ponudba za produkcijsko izvedbo festivala Brežice, moje mesto 2017

Preberi več...
Sreda, 10 Maj 2017 07:20
Published in Obvestila

Svet zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice razpisuje v skladu s 16. in 17. členom Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 87/2012, 47/2013), Pravili javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in na podlagi sklepa 12. seje Sveta zavoda z dne 10. 3. 2017 prosto delovno mesto
- direktorja zavoda.

 

Kandidati morajo, poleg z zakonom predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
- ima najmanj 3 leta delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
- ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer angleščino ali nemščino,
- ima vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja turističnih dejavnosti, kot je npr. organizacija večjih prireditev in/ali oblikovanje in trženje turističnih produktov, in/ali na področju priprave podjetniških projektov in/ali pri delu z mladimi.
Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
Delovno mesto se razpisuje za mandatno obdobje petih (5) let.


Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in fotokopijo diplome.
2. Izpis delovne dobe, pridobljen iz evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
3. Življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter utemeljitev organizacijskih in vodstvenih sposobnosti.
4. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede znanja slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer angleščino ali nemščino ter potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega in tujega jezika v okviru kandidatovega visokošolskega ali univerzitetnega študija oziroma drugega primerljivega programa, ki zagotavlja visoko stopnjo znanja.
5. Program dela zavoda za mandatno obdobje.
6. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
7. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
8. Izjava kandidata, da za namene tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu zavoda pridobitev podatkov, zahtevanih v prijavi iz uradnih evidenc.

 

Kandidati morajo poslati pisne prijave z dokazili, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev v petnajstih (15) dneh po objavi razpisa na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje, s pripisom: »ZA RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ!« na naslov Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

 

Rok za prijavo kandidatov: 4. April 2017. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po objavi razpisa.

 

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Predsednica sveta zavoda: Patricia Čular

Preberi več...
Ponedeljek, 20 Marec 2017 08:14
Published in Obvestila
ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.